Om skumbetong

Betong är en blandning av ett bindemedel (cement), fyllningsmedel (grovt eller fint material) och vatten.
I traditionell betong består oftast fyllningsmedlen av sand, grus eller sten. Dessa råvaror är alla billiga men har också några nackdelar, tillexempel:
Hög densitet ± 2400kg/m3, dåligt frys/upptinings motstånd, svårt att handtera härdad betong och dålig isolering.
För att motarbeta dessa nackdelar ersätts det traditionella fyllningsmedlet med mer lätta material så som: aska, polystyrenkulor etc.

I skumbetong (Aercrete FC) är det traditionella fyllningsmedlet ersatt med luft. Det är små, helt runda bubblor som är jämt fördelade i betongen.

När man blandar vatten, cement, sand och skum får man skumbetong.
Genom att variera mängden sand och skum kan man få densitet på Aercrete FC mellan 600 och 1800kg/m3.
Om man bara blandar vatten, cement och skum får man skumcement med densitet mellan 300 och 700kg/m3.
En av egenskaperna hos Aercrete FC är att den flyter väldigt lätt och är därför lätthanterlig.
Ingen åtpackning eller vibration är nödvändig efter fyllt tomrum eller form.
Skumbetong är lik traditionell betong vad det gäller ingredienser men tryckhållfastheten minskar naturligtvis i förhållande till densiteten.


Aercrete

Aercrete är ett mobilt system för kontinuelig produktion av Aercrete FC (skumbetong). Maskinen körs ut till byggplatsen där den blandar och pumpar Aercrete FC direkt i formen. En stor del av skumbetongen är luft som då inte behöver transporteras även sand eller annan ballast, finns kanske närmre byggplatsen.

Aercretes utrustning och skumbildaren (Aercell A-7) är helt unikt på marknaden idag. Vanligtvis blandas skumbetong med ”batch mixing” där skummet tillsätts i en färdig betongblandning. För att kunna blanda skummet bra med den färdiga blandningen måste betongen vara väldig flytande och då får man en hög W/C faktor (vatten/cement) mellan 0,6 och 0,9. Detta resulterar i att kvaliteten på den färdiga produkten sjunker och man får begränsad kapacitet.

Med Aercrete system blandas sand, cement och vatten först med hjälp av en skruv som sedan transporterar blandningen vidare till nästa skruv.
I denna mixerskruv tillsätts skummet direkt som förbättrar egenskapen hos blandningen genom luftbubblornas elastiska effekt.

Tack vare att man blandar alla ingredienserna inom bara några sekunder med Aercrete system kan W/C faktorn sänkas till 0,4 – 0,45 istället för 0,6 – 0,9 vilket traditionellt används i ”batch mixing” process. Detta leder till en slutprodukt med högre karatiska värden så som tryckhållfasthet, krympning och draghållfasthet.

Efter att skummet mekaniskt blandats ner i betongen pumpas Aercrete FC ut på plats med en slangpump. Hela produktionen är kontinuerlig med en kapacitet upp mot 25kbm/tim beroende av densitet och pumplängd.

Med Aercrete pumpas den beräknade densiteten ut ur slangen med mycket noga tolerans. Tack vare slangpumpen kan Aercrete FC pumpas utan att några luftbubblor förstörs.

Aercrete maskinen är utrustad med en dieselmotor som kraftkälla och ett hydraulsystem som styr blandningen och matningen av sand och cement. Så hela systemet är självgående förutom en extern vattenmatning.

Vidare är maskinen utrustad med ett datasystem som kontinuerligt kontrollerar matningen av alla ingredienser vilket garanterar ett exakt resultat.


Fördelar med Aercrete:

 • Mobilt användande som ger mindre frakter och ökad kvalité.
 • Produktion med densitet från 400 till 1800kg/m3.
 • Produktionshastighet på upp mot 25kbm/tim.
 • Kontinuerlig produktion av Aercrete FC.
 • Självgående enhet, bara extern vattenmatning behövs.
 • Homogen produkt tack vare den perfekta och snabba blandningen.
 • Mer ekonomiskt med bara cement och sand.
 • Sparar transporter och armering, ingen vibrering eller packning används.
 • Aercrete FC pumpas med en inbyggd slangpump.
 • Lätt och enkelt att reglera densitet och produktionshastigheten med datasystemet.
 • Ingen förändring av densitet tack vare datorns övervakande.
 • Låg förbrukning av skumbildaren Aercell A-7 jämfört med andra system.

Fördelar med Aercrete FC:

 • Hög tryckhållfasthet. Densitet från 400 till 1800kg/m3 med tryckhållfasthet från 2 till 30N/mm.
 • Aercrete FC kan bearbetas med båda handverktyg och maskin.
 • Lättflyktigt.
 • Isoleringsförmåga från 0,05 till 0,6W/mK.
 • Låg vattenabsorbering, bra frysegenskaper.
Copyright © Gasilage 2009